2006

Lectures prohibides
Lligant canyes
Entre Murs
Voltar els Camps II
L’Aplom II
L’Aplom I
Entrar Acotat II
GPS
La Torre
Càbala al Camí del Nord