2005

De la Força i L’Esforç
Nit de bosc
Camí del bosc
Camí del bosc A
Camí del bosc F
Camí del bosc H
Camí del bosc M
detall peça
Voltar els camps I
Escrits de pols
Entrar Acotat I
L’arrel I
Llavor de bosc
Desajust