2004

Fora ciutat V
Fora Ciutat VII
El principi II
El principi I
Conversa
Bosc Vermell
Despedida
Espai Vermell II
Espai Vermell I
Camp II