Exposiciones individuales

2016 Anquin’s, Reus, Tarragona
2010 Espai G d’art, Terrassa, Barcelona
Puente de color · Consulado General de Venezuela, Frankfurt , Alemania
Ex-Pari · Col.legi d’Aparelladors de Barcelona, Mataró , Barcelona
2009 Unamirada espai d’art, Sant Feliu de Boada, Gerona
Galerie Anna-Maria Burger, Munich, Alemania
2007 Figuration · Galerie Anna-Maria Burger, Munich, Alemania
ArtLoft, Reus, Tarragona
2006 Quiosc Gallery, Tremp , Lérida
2005 Bosc Blanc · ArtLoft, Reus, Tarragona
2004 Espai 28, Mataró, Barcelona
Bosc Blanc · Sala Àgora, Cambrils, Tarragona (Catálogo)
2003 Susany galeria d’art, Vic, Barcelona
2002 Segovia Isaacs, Barcelona
2000 Segovia Isaacs, Barcelona
1999 Susany galeria d’art, Vic, Barcelona
Estiu 99 · AB Galeria d’art, Granollers, Barcelona
1997 Una mirada en diagonal · Segovia Isaacs, Barcelona
1996 Galeria Caz, Zaragoza